[Food and Beverage ]  [article] วัฒนธรรมการกำหนดที่นั่งของคนญี่ปุ่นที่ควรรู้...

 
 
 
วัฒนธรรมการกำหนดที่นั่งของคนญี่ปุ่นที่ควรรู้...   
     จากประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น มีหลากหลายมุมมองซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจ และรู้ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติตามวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นให้ถูกต้อง
     รวมถึงเรื่องมารยาทในการกำหนดที่นั่งของญี่ปุ่น การวางตำแหน่งที่นั่งให้กับแขกผู้มาเยือน หรือผู้อาวุโส ก็ถือเป็นการแสดงออกถึงมารยาทอย่างหนึ่งที่คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญมาก “ที่นั่ง” คือ การแสดงสถานะของผู้นั่งว่าเป็นบุคคลสำคัญเพียงไร ในวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นชาติที่มีระบบ อาวุโสที่เข้มงวดชาติหนึ่งในโลก
 

     วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น “ที่นั่งที่ดีที่สุด” จะต้องเป็นของผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในสถานที่นั้นๆ เรียกที่นั่งนี้ว่า 「上座」(= かみざ Kamiza)โดยส่วนใหญ่ที่นั่งจะอยู่ห่างไกลประตูทางเข้าให้มากที่สุด จะเป็น Kamiza  หรือผู้อาวุโส ผู้ที่มีความสำคัญสูงสุด เนื่องจากเป็นที่นั่งที่ผู้คนไม่พลุกพล่าน และเป็นที่นั่งที่เกิดความเคลื่อนไหว และเข้าถึงน้อยที่สุด ส่วนมุมที่นั่งที่อยู่ใกล้ประตูที่สุดจะเป็นที่นั่งของผู้น้อยที่เรียกว่า 「下座」(= しもざ Shimoza)เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการหรือให้บริการดูแล ในเรื่องต่างๆ 
 

     ในส่วนของร้านอาหารญี่ปุ่น ก็เช่นเดียวกันเมื่อต้องมีการจัดเลี้ยงต้อนรับคนญี่ปุ่น คนสำคัญที่สุดต้องนั่งห่างจากประตู เพื่อไม่ให้ถูกรบกวนจากการการบริการ และไม่ให้ถูกรบกวนจากบุคคลอื่นๆ ในร้าน ซึ่งจุดสังเกตง่ายๆ คือ ถ้าเป็นร้านสไตล์ญี่ปุ่นที่นั่งบนเสื่อทาทามิจะมีมุมที่เรียกว่า โทะ โคะโนะมะ (Tokonoma) ซึ่งตกแต่งวางแจกันดอกไม้แบบอิเคะบะ นะ (Ikebana ) หรือแผ่นตัวอักษรคำคมไว้ ผู้ที่สำคัญที่สุดจะนั่งด้าน หน้าของมุมนี้ ส่วนผู้ที่อาวุโสน้อยที่สุดจะนั่งใกล้ประตูเช่นเดิม เพื่อ คอยประสานงานและดูแลผู้อาวุโส คอยติดต่อเชื้อเชิญแขกที่ยังมาไม่ถึง และดูแลเรื่องการจ่ายเงินในขั้นตอนสุดท้าย
     ห้องอาหารในสไตล์ญี่ปุ่น ก็มีหลากหลายให้เลือกตามความต้องการ มีทั้งในรูปแบบห้องรวม ห้องไพรเวท     
 
Tatami 
ห้องไพรเวท 8 ที่


 
     “ที่นั่ง” ตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นถือว่าเป็นเครื่องหมาย ที่ให้ความสำคัญ และสะท้อนความใส่ใจ ของผู้ดูแล ดังนั้นเมื่อต้องติดต่อ ประสานงานกับคนญี่ปุ่น จึงควรใส่ใจ เพราะ “ที่นั่ง” เป็นจุดเล็กๆ แต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ไม่ควรมองข้าม เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเจรจาธุรกิจของราบรื่นประสบผลสำเร็จ ถือเป็นการให้เกียรติอย่างสูง    
 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากร้าน อุเมะโนะฮานะ ไคเซกิขนานแท้จากประเทศญี่ปุ่น

เปิดให้บริการทุกวัน 2 ช่วงเวลา คือ

ช่วงเที่ยง Lunch Course 11.00น.-15.00น.

ช่วงเย็น Dinner Course 18.00น.-23.00น.

https://www.facebook.com/UmenohanaTH 

Created date : 04-09-2016
Updated date : 04-09-2016
Post by : UmenohanaTH

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles