[Inspiration ]  [article] มรณานุสติ คืออะไร?

 
 
 
มรณสติ หรือ มรณานุสติ
จัดว่าเป็นกรรมฐานหนึ่งในสี่สิบ ที่พระอรรถกถาจารย์ได้รวบรวมเอาไว้ และเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรนำมาประพฤติปฏิบัติ

ที่มารูป http://www.dhammajak.net
 
ถ้าหากว่าเราละเลยมรณสติ พยายามหนีความตาย ปฏิเสธความตาย
เราก็จะถูกความตายคุกคามชีวิตและจิตใจ ความตายก็เป็นศัตรู

แต่ถ้าระลึกความตายอยู่เสมอ เจริญมรณสติอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งคุ้นชินกับความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือกับคนที่เรารัก ความตายก็จะกลายเป็นมิตร กลายเป็นครู-อาจารย์ ที่จะเคี่ยวเข็ญเราให้ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีคุณค่า ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใกล้ธรรมะ หรือ เข้าใกล้จุดมุ่งหมายสูงสุดในฐานะชาวพุทธที่แท้จริง
 
มรณสติ มี 2 ส่วนคือ
1. คือ การระลึกถึงความจริงว่า “เราต้องตายอย่างแน่นอน และ ตายได้ทุกโอกาสทุกเมื่อ” ดังภาษิตทิเบตที่ว่า “พรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรมาถึงก่อน”
2. คือ การถามตัวเองว่า “เราพร้อมตายหรือยัง?”, “เราทำความดีมาพอหรือยัง?”, “เราทบทวนสิ่งที่ควรทำแล้วหรือยัง” เพื่อกระตุ้นให้เราขวนขวายทำความดี ไม่ผัดผ่อนในการกระทำหน้าที่สำคัญ ไม่ว่ากับตนเอง ครอบครัว พ่อแม่ ลูกหลาน หรือ ส่วนรวม ถ้าเราทำหน้าที่ทั้งภายนอกและภายใน เราก็พร้อมสำหรับการพลัดพราก นั่นคือพร้อมจะไปอย่างสงบ และรู้ที่จะปล่อยวาง ดังพุทธพจน์ตอนหนึ่งว่า “รีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้ ใครเล่าจะรู้ว่าพรุ่งนี้ความตายจะมาเยือนหรือไม่” (อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง โก ชัญญา มะระณัง สุเว) ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ ใครรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้

 
มรณสติในชีวิตประจำวัน
1. ซ้อมตาย หรือ ฝึกตายก่อนที่จะหลับ
 
2. พิจารณาทำให้เกิดปัญญา ว่าสิ่งที่ทำอยู่ ณ ปัจจุบัน พร้อมที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เลยไหม

3. เจริญมรณสติ นึกถึงงานศพเรา ที่จะช่วยให้เราตื่นตัวและขวนขวายในการทำความดี

ที่มารูป http://www.suriyacoffin.com
4. พิจารณา อสุภกรรมฐาน (พิจารณาร่างกายของตนหรือของผู้อื่นว่าเป็นของไม่งาม ไม่น่ายึดมั่นถือมั่น แต่เป็นของน่าเกลียด โสโครก เช่นพิจารณาซากศพที่นอนให้เขารดน้ำก่อนใส่โลง ก่อนเผาหรือฝัง ที่มา : https://th.wikipedia.org)
 
ประโยชน์ของมรณสติ
1. ทำให้เราขวนขวายในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนในชีวิตเรามีสิ่งสำคัญมากมายที่ควรทำ แต่เราไม่ได้ทำ
2. ทำให้เราปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบยึดติด และ แม้แต่สิ่งที่เราไม่รัก เช่น ความโกรธ เกลียด รู้สึกผิด
3. ทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน
4. ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้น
5. ทำให้เราตายอย่างสงบ
6. ช่วยเรากระตุ้นเตือนให้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าถูกต้อง ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์หรือดำเนินชีวิตไปในทางที่เสียหาย

เรียบเรียงโดย ครูอ้อย (ณัฏฐ์ฐิญา ฉะอ้อนศรี) 

 
-------------------------------------------------------------------------------

“ เพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ สืบสานสากลธรรม น้อมนำสรรพศาสตร์ เพื่อสร้างสันติสุข ”

ติดตามข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์
จากมูลนิธิสหธรรมิกชนได้ที่

FB Fanpage : มูลนิธิสหธรรมิกชน Sahadhammikchon Foundation
 
 

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles