[Inspiration ]  [article] จะค้นพบตัวเอง จะรู้จักตัวเอง ... ต้องรู้จักอะไรบ้าง ?

 
 
 

          การค้นหาตัวเอง ถือเป็นปัญหาโลกแตกโดยเฉพาะกับวัยรุ่น ที่ยังไม่รู้ทิศทางและอนาคตของตัวเอง ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ? ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ที่ใด ? และไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหน ? การค้นหาตัวเองไม่พบ จะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จและความสุขในชีวิต
 

          จะค้นพบตัวเอง จะรู้จักตัวเอง ... ต้องรู้จักอะไรบ้าง ?
 

1. ต้องรู้จักความฝันของตัวเอง : ทุกคนมีความฝัน และเราต้องรู้ความฝันของตัวเอง 
          
ใครจะดูถูกความฝันของเราไม่เป็นไร แต่เราต้องไม่ดูถูกความฝันของตัวเอง จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ล้วนเกิดจากความฝัน แต่ฝันของเรา ต้องมีที่มาที่ไป ต้องอิงอยู่บนความเป็นไปได้

           ต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวม เช่น

 • สติปัญญา

 • ความรู้

 • ความสามารถ

 • การสนับสนุน

       มีความฝันได้ แต่อย่าฝันกลางแดด เพราะไม่เพียงแต่ร้อนเท่านั้น แต่ยังเป็นไปไม่ได้ด้วย
 

2. ต้องรู้จักความสามารถพิเศษ : รู้จักพรสวรรค์ของตัวเอง 
           
ความสามารถพิเศษ หรือที่คนทั่วไปเรียก “พรสวรรค์” สำหรับคริสเตียน เราเรียก “ของประทานจากพระเจ้า” หรือของประทานจากสวรรค์ เราจะรู้จักความสามารถพิเศษ หรือพรสวรรค์ได้

       2.1 ต้องเริ่มต้นจากการลงมือทำทุกอย่างที่มือเจอ

       2.2 แล้วในทุกอย่างที่เราทำนั้น

 • อะไรที่ทำแล้วไม่ชอบ ไม่ใช่ ไม่ได้ดี นั่นถือว่าไม่ใช่พรสวรรค์ของเรา

 • อะไรที่ทำได้ดี อะไรที่ทำแล้วชอบ อะไรที่ทำแล้วสำเร็จพร้อมทั้งมีความสุข จงส่งเสริมและสนับสนุนส่วนนั้นให้เต็มที่ เพราะนั่นแหละ คือ ของประทานของเรา
   

3. ต้องรู้จักสิทธิ์และศักดิ์ศรีของตัวเอง

         ปฐก.1:27    พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้น

 • ตามพระฉายาของพระองค์

 • ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น

 • และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง

         พระเจ้าทรงสร้างเราทุกคนให้มีศักดิ์ศรีในตัวเอง ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีในความเป็นหญิง ศักดิ์ศรีในการเป็นชาย ศักดิ์ศรีของเจ้านาย ศักดิ์ศรีของลูกน้อง ทุกฐานะ ทุกบทบาท มีศักดิ์ศรีของตัวเอง การที่เราจะรู้จักและค้นพบตัวเองอย่างแท้จริง เรื่องสิทธิ์และศักดิ์ศรีก็เป็นส่วนสำคัญ ผู้ที่ยอมสูญเสียศักดิ์ศรี คือ ผู้ที่ยอมสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง
 

4. ต้องรู้จักพัฒนา : พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิดและจินตนาการของตัวเอง 
        
เราต้องเรียนเสมอ เพราะหยุดเรียนเมื่อไร ก็หยุดรู้เมื่อนั้น หยุดพัฒนาเมื่อใด ก็หยุดความสำเร็จเมื่อนั้น โลกหมุนรอบตัวเองตลอดเวลา เราต้องก้าวหน้าและก้าวให้ทันโลก อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้” เพราะจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์นี่แหละ โลกจึงก้าวไปไกลได้

         นักวิทยาศาสตร์ จินตนาการว่า

 • คนจะบินได้อย่างนก จึงมีการพัฒนาเป็นเครื่องบิน

 • คนจะวิ่งได้เร็วอย่างม้า จึงมีการพัฒนาเป็นรถยนต์

 • ทุกวันนี้มนุษย์มีหูทิพย์ (โทรศัพท์) ตาทิพย์ (โทรทัศน์) ก็เพราะมาจากจินตนาการบนฐานความรู้ที่มีอยู่

        ถ้าไม่มีความรู้ เราก็ต้องไปเรียนให้รู้ ถ้าไม่มีความชำนาญ เราก็ต้องไปฝึกจากผู้ชำนาญ เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คือ เคลื่อนไหวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และเป็นประโยชน์ไม่มีสิ้นสุด
 

5. ต้องรู้จักคุยกับตัวเอง : หาเวลานั่งคุยกับตัวเอง

        หัวข้อนี้อาจจะฟังดูตลก แต่มันช่วยให้เราสามารถค้นหาชีวิตของตัวเองเจอ ลองหาเวลาในแต่ละวัน นั่งคุยกับตัวเอง ทั้งเรื่องบวกและเรื่องลบ  

 • อะไรที่ดี เราต้องรักษาไว้ พัฒนาต่อไป

 • อะไรที่ไม่ดี เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
   

6. ต้องรู้จักให้โอกาสตัวเอง : ในการเริ่มต้นใหม่ ในการแก้ไขสิ่งผิดพลาด

         เราจะค้นพบตัวเองได้ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำเสมอ คือ ให้โอกาสกับตัวเองในการเริ่มต้นใหม่ ให้โอกาสตัวเองที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด หรือสิ่งที่ตั้งใจจะทำ แต่ไม่เคยได้ทำ มีหลายสิ่งในชีวิตของเราที่ตั้งใจจะทำ แต่ไม่ได้ทำ ตั้งใจจะเปลี่ยน แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยน เราต้องหาโอกาสเริ่มทำ เริ่มเปลี่ยน แล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ การเริ่มต้นใหม่ เป็นการเพิ่มความรู้ เพิ่มประโยชน์ เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง

 

7. ต้องรู้จักสัจธรรมของชีวิต : อย่าเอาตนเองไปอิงกับชื่อเสียงที่ไม่ถาวร

          หลายคนค้นพบตัวเอง แล้วในที่สุดก็กลายเป็นคนหลงตัวเอง  เพราะเอาชีวิตของตัวเองไปอิงอยู่กับชื่อเสียงที่ไม่ถาวร  

 • หลงอยู่กับแสงสี

 • ลาภยศ

 • ชื่อเสียง

 • ทรัพย์สินเงินทอง  

          ใครที่มีลักษณะชีวิตเช่นนี้ จะไม่มีวันได้สัมผัสถึงชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง สำหรับมนุษย์นั้น สิ่งที่ถาวรที่สุด คือ

 • ความดี

 • คุณธรรม

 • ประโยชน์ของส่วนรวม

           ใครที่ใช้ชีวิตอิงกับสิ่งที่ถาวรเหล่านี้ ผู้นั้นแหละค้นหาตัวเองเจอ
 

สนใจมาคุยกันต่อที่
www.facebook.com/ruamnimit.org
Created date : 29-08-2017
Updated date : 29-08-2017
Post by : RuamnimitBlog

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles