[Inspiration ]  [article] โรงเรียนกระบวนกรที่พอร์ตแลนด์ ตอนที่ 1 by The Dojo Spirit

 
 
 

ห้องเรียนประจำที่ Process Work Institute

บทเกริ่นนำ

      หลังจากผมทำงาน กระบวนกร มาสักพักใหญ่ จนแน่ใจว่าเส้นทางนี้สอดคล้องกับชีวิตตัวเองแน่นอนแล้ว จึงอยากจะลงลึกกับมันจริงๆ เพราะรู้สึกว่าชีวิตที่เหลืออยากจะอยู่กับสิ่งนี้ มันเป็นทั้งงาน และชีวิต อย่างแยกกันไม่ออก

 

     ส่วนตัวผมตั้งแต่เรียนรู้ ทำงานด้านนี้มาก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์จิตวิทยาต่างๆหลายๆแขนง ไม่ว่าจะ Bohm’s Dialogue, Voice Dialogue, Non Violent Communication, Somatic จนกระทั่งวันหนึ่งมาเจอ Process Work หรือ จิตวิทยางานกระบวนการ (Process Oriented Psychology) ผมพบว่า แนวคิดและแนวปฏิบัติของสาย Process Work นี้สอดคล้องกับความเชื่อ และความสนใจข้างในของเรามากที่สุด

 

      ด้วย Process Work มีความเชื่อที่ว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นไปเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณด้านในของเรา โดยเบื้องหลังทุกๆปรากฏการณ์ในชีวิตนั้นมีพลังแห่งจิตธรรมชาติหรือจักรวาลเหนี่ยวนำอยู่เบื้องหลัง (Guiding Force) ไม่ว่าจะเรียกว่า เต๋า พระเจ้า จิตจักรวาล หรือจิตไร้สำนึกร่วมของจักรวาล ก็ตาม สิ่งนี้มีทิศทางของมันอยู่ และจะปรากฏ เผยตัวในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา อย่างที่เราอาจจะไม่สังเกตเห็น และทั้งหมดนี้ วิถีการฝึกฝนของ Process Work จึงมุ่งเน้นไปที่  Awareness Practice หรือ ฝึกการตื่นรู้ที่จะสังเกตปรากฏการณ์ขั้นละเอียดของชีวิต เพื่อที่จะหลอมรวมการดำรงอยู่ให้เป็นหนึ่งเดียวกับกระแสแห่งธรรมชาติ หรือเต๋า (Follow the Flow of Nature) ซึ่งการเรียนรู้และฝึกฝนตามแนวทางนี้ ไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือนั่งอ่านหนังสือ แต่เป็นการฝึกปฏิบัติที่เราจะมีประสบการณ์กับสิ่งนี้จริงๆ

 

      โรงเรียนที่ผมมาเรียนนี้ชื่อว่า Process Work Institute หรือ สถาบันงานกระบวนการ ตั้งอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกาเป็นสถาบันทางเลือกในกระบวนทัศน์ใหม่ที่ให้การฝึกอบรมด้านการเป็นกระบวนกร (Facilitator) และพัฒนาองค์ความรู้รวมถึงปัญญาปฏิบัติ (Tacit Knowledge) ในงานจิตวิทยาด้านนี้มากว่า 30 ปี มีอาจารย์อยู่ประมาณ 30 คน

หลักสูตรที่ผมเรียนเป็นปริญญาโทที่ชื่อว่า Master of Art in Conflict Facilitation and Organizational Change เป็นหลักสูตร 3 ปี

      ที่เน้นการฝึกปฏิบัติในการทำงานจริง ในการคลี่คลายความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงองค์กร ด้วยกระบวนทัศน์ของ Process Work ซึ่งจะมีแนวคิดต่างจากกระแสหลักโดยทั่วไป กล่าวคือจะนำเรื่องจิตใต้สำนึกของผู้คนและจิตไร้สำนึกของกลุ่ม ซึ่งปกติแล้วอยู่นอกเหนือการรับรู้จากจิตสำนึกปกติ แต่มีอิทธิพลกับกลุ่มและปัจเจกอย่างเชื่อมโยงลึกซึ้งเข้ามาอยู่ในการทำงาน และการตระหนักรู้ด้วย

 

      รูปแบบการเรียนรู้ ก็จะมีทั้งการ Coaching ส่วนตัวและกระบวนการกลุ่ม การเข้าไปทำงานกับผู้คนจริงๆรวมถึงเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดในจิตวิทยาเชิงลึกที่จำเป็นหลายๆแขนง โรงเรียนนี้ก่อตั้งด้วยความตั้งใจและความเชื่อที่ว่า


“งานจิตวิทยาหรือจิตบำบัดนี้ ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไรนักหากเพียงอยู่แต่ในห้องคลินิก
แต่สิ่งนี้ต้องออกไปทำประโยชน์ให้กับผู้คนในสังคมด้วย”

 

     อาจารย์หลายคนที่นี่จึงทำงานในสาย NGO  บางคนเข้าไปช่วยเหลือประเทศที่มีความขัดแย้ง สงครามแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว สงครามกลางเมือง บางคนช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาครอบครัว บางคนก็เป็นศิลปินที่ช่วยสังคมด้วยการทำงานศิลปะ (Art, Dance, Movement, Psychodrama) หรือแม้กระทั่งทำงานกับการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย  อย่างโปรแกรมฝึกงานในหลักสูตรที่ผมเรียนก็คือให้ไปทำงานใน Conflict Zone ที่พรมแดนอิสราเอลปาเลสไตน์ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจผู้คน และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ สามารถนำเอาวิชาความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาไปใช้เป็นประโยชน์ได้

 

หากแต่สิ่งสำคัญสุดท้ายแล้วคือการนำการฝึกฝน และการตระหนักรู้นี้เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน
เพื่อที่จะมองเห็นและเข้าใจความหมายของปรากฏการณ์ในชีวิต ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราล้วนมีเจตจำนง
เป้าประสงค์บางอย่างที่ไม่บังเอิญ และสิ่งนี้เป็นไปเพื่อการเรียนรู้และการเติบโตภายในทั้งสิ้น

 

ในบทเรียนของ Process Work
มีคำสอนหนึ่งที่ผมชอบและอยู่ในใจเสมอ อยากจะนำมาปิดท้ายบันทึกฉบับนี้

 

“เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตนำมาซึ่งประสบการณ์อันเจ็บปวด หรือความทุกข์ที่ยากจะทานทน
จงเข้าไปหาความหมายอันแท้จริงในสิ่งนั้น มันจะปลดเปลื้องอิสรภาพให้กับเธอ”

 

โอม รัตนกาญจน์

19 สิงหาคม 2555

Post by : TheDojoSpirit

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles