[Factory ]  [article] มาตรฐานการควบคุม ไม่ให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้

 
 
 

       เมื่อพูดถึงจุลินทรีย์ เช่น  [แบคทีเรีย] หรือ [รา]  จะมีทั้งกลุ่มให้โทษกับคนเรา หรือสัตว์  และมีทั้งกลุ่มที่ให้ประโยชน์แก่คนเราด้วยเช่นกัน  จุลินทรีย์  จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ในภาวะที่ต่างกัน

        จึงใช้ความรู้นั้นมาทำลาย หรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ โดยเราทำภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมที่จุลินทรีย์จะเจริญ  ซึ่งทำได้หลายวิธี

        1. การใช้ความร้อน การใช้ความร้อนทำลายหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ขึ้นกับระดับของความร้อน  เวลาที่ให้ความร้อนและธรรมชาติของจุลินทรีย์ชนิดนั้น ๆ ด้วย เช่น  แบคทีเรียที่เรียกว่า อีโคไล (E.coli) เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดท้องร่วง  อุณหภูมิประมาณ 50 C  ขึ้นไปจะยับยั้งการเจริญของอีโคไลได้ดี การใช้ความร้อนทำได้ทั้ง 2 แบบ คือ

  • การใช้ความร้อนชื้น...โดยใช้น้ำเป็นตัวพาความร้อนสู่จุลินทรีย์   เช่น  การต้ม  นึ่ง  หรือนึ่งภายใต้ความดัน

  • การเผา...เป็นการทำลายจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด   แต่จะเป็นการทำลายวัสดุที่จุลินทรีย์อาศัยอยู่ด้วย

         2. การฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์ เป็นกระบวนการฆ่าจุลินทรีย์ที่ใช้ความร้อนค่อนข้างต่ำ  โดยมุ่งทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรค คือ ทำให้ได้รับความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 60 C นาน 30 นาที หรือ  72 C  นาน 15 นาที แล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว

 

       3. การฆ่าเชื้อแบบยูเอชที (UHT) เป็นการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนสูงและใช้เวลาสั้น ๆ คือ  ใช้ความร้อน  140 – 150 C   นาน 2 – 3 นาทีการฆ่าเชื้อแบบที่ 3,4 นิยมฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์นม  น้ำผลไม้ชนิดกล่อง

        4. การแช่เย็น เป็นการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง  แต่บางชนิดก็เจริญได้แม้อุณหภูมิต่ำ โดยจะใช้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง  ทำให้น้ำในอาหารและในจุลินทรีย์กลายเป็นผลึกน้ำแข็ง  ทำให้เกิดการเปลี่ยนของสภาพโปรตีนในเซลล์ของจุลินทรีย์  ทำให้จุลิทนรีย์ถูกทำลาย

จุลินทรีย์มีทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษ  จุลินทรีย์อาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค แก่มนุษย์ สัตว์ ตลอดจนพืชพรรณธัญญาหารต่าง ๆ เพราะฉะนั้น หากจะต้องใช้ควรตรวจสอบมาตรฐาน เเละต้องผ่านการควบคุม  เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายมากจนเกินไป
 

**********

คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL
Blog : domnickthailand
www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย
Post by : Domnick Blog
สนใจติดตามข้อมูล อ่านต่อได้ที่
Blog : 
Domnick Blog
Facebook : Domnick hunter-RL 
Youtube : 
domnick hunter-RL
 

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles