[Smart Choice ]  [article] วายร้ายในหน้าหนาว ไวรัสโรต้า โรคท้องร่วงรุนแรง

 
 
 

วายร้ายในหน้าหนาว " ไวรัสโรต้า "
โรคท้องร่วงรุนแรง " ไวรัสโรต้า " 
เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้รุนแรงพอควรทีเดียว โดยเด็กที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุน้อยกว่า 2 ปี และเจ้าเชื้อนี้จะออกมาในอุจจาระ คือถ้าเด็กที่มีเชื้อนี้ อยู่ในร่างกายถ่ายออกมาแล้วบ้านนั้นมีการกำจัดอุจจาระ ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้เชื้อแพร่กระจาย ไปติดเด็กคนอื่น ๆ แต่ถ้ามีการติดเชื้อโรต้าไวรัสในผู้ใหญ่การรักษาควรจะเริ่มต้นเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ มิฉะนั้นมีความเสี่ยงสูงมากของการพัฒนาของภาวะแทรกซ้อนบางอย่าง       เชื้อไวรัสโรต้าจะพบมากในช่วงฤดูหนาว แต่ก็สามารถพบได้ในฤดูอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาความสะอาดสุขอนามัย เพราะเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายมาก สามารถรับเชื้อได้จากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ โดยเฉพาะในเด็กที่ชอบหยิบสิ่งของเข้าปาก ชอบอมของเล่นที่มีเชื้อโรคเกาะอยู่ เนื่องจากเชื้อไวรัสโรต้าจะมีชีวิตอยู่ตามวัตถุสิ่งของในอุณหภูมิปกติ โดยอาจติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก หรืออุจจาระของผู้ป่วย และอาจเกิดจากการไอจามรดกัน ไวรัสโรต้าสามารถตรวจพบในอุจจาระของผู้ป่วยได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มอาการถ่ายเหลว โดยระยะฟักตัวของโรคนี้จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับเชื้อเกิน 48 ชั่วโมง และเชื้อไวรัสอาจคงอยู่ได้นานถึง 21 วันหลังจากมีอาการ

 
โรคจาก "ไวรัสโรต้า" มีอาการอย่างไร ?
 

อาการของโรคจาก "ไวรัสโรต้า" ท้องเสีย ถ่ายเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า มีไข้สูงและอาเจียน ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการขาดน้ำ หากรับการรักษาไม่ทันหรือไม่เหมาะสม อาจเกิดภาวะช็อกและอาจเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ก่อนอายุ 5 ปีเด็กทุกคนจะมีการติดเชื้อซ้ำได้หลายครั้งการรักษา
การรักษาโรคจาก "ไวรัสโรต้า" นั้นไม่มียารักษาโดยเฉพาะการรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการและการรักษาแบบประคับประคอง ได้แก่

1. ถ้ามีไข้ ควรให้ยาลดไข้ ร่วมกับการเช็ดตัวเพื่อลดไข้เป็นระยะ
2. ให้สารน้ำโดยการรับประทาน หรือการให้เข้าทางเส้นเลือด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขภาวะขาดน้ำ
3. ให้ยารักษาตามอาการ เช่น ถ้าผู้ป่วยมีคลื่นไส้หรืออาเจียนให้พิจารณาให้ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียน, มีภาวะพร่องเอนไซม์แลคเตสให้พิจารณาเปลี่ยนนมเป็นนมที่ไม่มีแลคโตส ( Free Lactose)
4. ให้ผู้ป่วยรับประทานทานอาหารอ่อน รสไม่จัด ควรให้อาหารและน้ำทีละน้อยๆ แต่ให้บ่อยๆ
5. นอนพักผ่อน

วิธีการป้องกันโรคจาก "ไวรัสโรต้า"
 
 

       การรักษาความสะอาดและสุขอนามัย เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะฉะนั้นเราต้อง หมั่นล้างมือบ่อยๆ (ด้วยน้ำและสบู่) โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร ตัดเล็บให้สั้น รวมทั้งใช้ช้อนกลางในการทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ หลอดดูด ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดมือ เป็นต้น       อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยจากโรคท้องร่วงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ทุกคนต้องใส่ใจเรื่องสุขอนามัยให้มาก เช่น ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อเด็กเล็กสัมผัสกับของเล่นหรือสิ่งของของผู้อื่นที่ไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อโรคอยู่หรือไม่ และควรทำความสะอาดของเล่นของเด็กๆ เป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือช่วยให้ความรุนแรงของอาการลดน้อยลง

       แม้ว่าปัจจุบันจะมีวัคซีนหยอดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถลดการติดเชื้อได้หรือลดความรุนแรงของอาการได้ก็จริง แต่ข้อเสียของวัคซีนตัวนี้ก็มีไม่น้อย ทั้งราคาค่อนข้างแพง การใช้วัคซีนจึงอยู่ในวงจำกัด และไม่ได้อยู่ในโปรแกรมของการให้วัคซีนแก่เด็กทั่วประเทศอีกด้วย 


​​***************************
สนใจติดตามข้อมูล อ่านต่อได้ที่ 
www.facebook.com/Letterplanet.fan
Post by : Letter Planet Reporter
บทความคัดสรรค์ จากทีมงาน LetterPlanet.com
ติดตามแฟนเพจของพวกเราได้ที่ LetterPlanet

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles